Emoce v rodičovství

Jak na vztek, smutek a frustraci

Možná sis mateřství a samu sebe v něm představovala jinak.

Ve větší pohodě, lehkosti a klidu.

Možná bys byla nejraději, kdybyste se na sebe s dětmi jen usmívali a byli sluníčkoví. 🙂

Emoce hrají v rodičovství obrovskou roli a jsou neoddělitelnou součástí vztahu mezi rodiči a dítětem. A to nejen ty tzv. pozitivní, ale opravdu všechny, jako je láska, radost, ale i smutek, strach či vztek. Tyto emoce mají hluboký vliv na vývoj dítěte a formují jeho osobnost a vnímání světa.

Jedním z klíčových aspektů emocí nejen v rodičovství je jejich úzká souvislost s tzv. vnitřním dítětem — tedy důležitou částí naší psychiky a osobnosti, kterou si neseme z dětství. Týká se naší schopnosti spojit se s našimi skutečnými pocity, potřebami, ale také zraněními z dětství. Naše vlastní emoce a zkušenosti z dětství pak totiž ovlivňují to, jak vnímáme emoce svých dětí a jak s nimi zacházíme.

Je běžné, že si neuvědomujeme, jak moc nás ovlivňuje naše vlastní vnitřní dítě. Mnohdy reagujeme na emoce svých dětí podle toho, jak jsme se naučily*i zvládat svoje pocity jako malé děti. To může vést k tomu, že nerozumíme potřebám svých dětí nebo že se do nich nedokážeme vcítit. Je důležité si uvědomit, že emoce našich dětí jsou odlišné od těch našich a proto se učit reagovat bez zátěže vlastních dětských emocí.

frustrace

Pojď na to jinak

Práce s vlastním vnitřním dítětem může být velmi obohacujícím procesem pro nás i děti. Pomáhá nám lépe porozumět sobě samým, svým emocím a potřebám. Když se naučíme vnímat a přijmout svoje vlastní emoce, stáváme se citlivějšími a empatickými rodiči, kteří na emoce dětí dokáží reagovat víc v klidu a s porozuměním

Díky práci (vlastně takové hře) s vnitřním dítětem, se nejenže začneme cítit lépe a vyrovnaněji, ale zároveň tak rozvíjíme své emoční dovednosti, a tím získáváme schopnost lépe porozumět svým dětem, podpořit jejich vlastní emocionální vývoj a vytvořit zdravý a šťastný rodinný život.

spokojená, rodinná pohoda

Jak začít?

V rodičovství je klíčové naučit se správně komunikovat emoce své i svých dětí. Což zní sice jednoduše, ale víme své — někdy je to sakra těžké.
 
Ale právě vnitřní holčička (dítě) nás v tom může krásně podpořit. Tak, abychom se nenechávaly*i ovládnout svými emocemi, ale naopak trénovaly*i a navyšovaly*i svou kapacitu naslouchání, empatie a vyjadřování lásky a podpory v těžkých chvílích. Abychom svým dětem umožňovaly*i projevovat jejich pocity, aniž bychom je kritizovaly*i či potlačovaly*i.
 

Chceš podpořit samu sebe v náročných emocích?

»> Pojď si pro První pomoc proti vzteku a ztrátě kontroly a opečuj sebe i svou vnitřní holčičku.